Informatiepagina's

StralingBij straling denkt u waarschijnlijk aan uw mobiele telefoon. Of aan straling van zendmasten en hoogspanningsleidingen. Dit is technische straling en die is overal om ons heen. Dat komt omdat we daar in ons dagelijks leven volop gebruik van maken. Denk maar aan elektrische apparatuur in uw huis, uw telefoon of uw computer met draadloze internetverbinding. Deze technische straling is kenmerkend voor onze moderne westerse samenleving. Overal waar we wonen en werken is deze straling aanwezig. De laatste tien jaar is er een enorme toename van deze technische stralingsbelasting door de aanbieders van mobiele telefonie en de explosieve groei van WIFI-hotspots in woon-, werk- en recreatieruimtes.

Naast deze technische straling is er ook een ander soort straling, die de meeste mensen kennen als aardstralen.  Hierbij gaat het om natuurlijke straling uit de aardbodem en de atmosfeer, die altijd overal aanwezig is. Opvallend is dat wereldwijd alle culturen deze straling kenden en er rekening mee hielden, bij het bouwen van huizen en gebouwen en het inrichten van leefgemeenschappen.
 

In het oude China van zo’n vierduizend jaar geleden hielden Feng Shui-deskundigen zich met dit onderwerp bezig. Zij onderzochten de natuurlijke straling van de aarde en bepaalden waar wel en niet gebouwd werd. In de bovenstaande afbeelding ziet u deze stralingsexperts aan het werk. In het Verre Oosten is deze kennis nooit verloren gegaan en wordt ook in onze tijd toegepast. In bijvoorbeeld Singapore wordt vrijwel geen kantoorgebouw gebouw, zonder de expertise van een Feng Shui-expert.
 
Het zal u misschien verbazen, maar deze kennis van natuurlijke straling was óók in de westerse cultuur wijdverbreid. Onderzoek leert dat alle préhistorische bouwwerken en kerken van vóór 1350 n.Chr. zijn gebouwd op positieve krachtplekken op de aarde. Vele van deze bouwwerken zijn bedevaartplaatsen geworden, vanwege de genezende kracht die ervan uitgaat.

Wilt u meer weten, over mijn visie op technische straling en aardstralen en op welke manier ik hiermee werk? De onderstaande verwijzing geeft  u meer informatie hierover:

• Het gratis E-Book 'Zelf aan de slag met straling op uw slaapplek', klik hier