Blog

22/05/2019 | Comments (0)

3. Duiding van de wichelroede

Binnen dit nieuwe paradigma denken wetenschappers dat de wichelroede uitslaat door zwakke elektromagnetische straling. Wichelroedelopers hebben een nog onbekend zintuig voor zwakke elektromagnetische straling.

21/05/2019 | Comments (0)

2. Een fossiele geul in de bodem van Ams ...

Aan het einde van die zomer van 1982 bekroop mij een onwerkelijk gevoel. Ik was erachter gekomen, te kunnen wichelroedelopen. Ik begreep er niets van. Een nieuwe wereld was voor mij opengegaan, maar ik voelde mij er een vreemdeling. Hoe was het mogelijk dat een voor mij onbekende invloed uit de bodem de wichelroede deed uitslaan? Was dat straling en zo ja, wat was dan de invloed van deze straling op de vele duizenden mensen die hier woonden?

20/05/2019 | Comments (0)

1. Hoe het begon

Het was één uur 's nachts op een zomerse avond in 1982. In de woonwijk naast het studentencomplex in Amstelveen waar ik woonde, waren bijna geen mensen meer op straat. Ik was gespannen. Eerder die dag had ik het boek 'Werken met pendel en wichelroede' van Tom Graves gelezen en wilde het zelf eens gaan proberen. En toen gebeurde het. Onaangekondigd was er een plotselinge beweging van de tak en ik voelde hoe deze in mijn handen begon rond te draaien. Ik kon de beweging niet tegenhouden. Ik schrok en een golf van emotie sloeg door mij heen. Ik was verbijsterd en had geen idee waardoor de tak in beweging kwam. Het voelde als een grote kracht die de stok deed bewegen en had niet het gevoel dat mijn eigen handen en armen dit veroorzaakten.

21/12/2016 | Comments (2)

0. Waarom ik dit werk doe

Als ervaringsdeskundige weet ik wat het is, om in een huis met verkeerde straling te wonen. Mijn ervaring gaat dertig jaar terug. Als jong net afgestudeerd geoloog (aardwetenschapper) lachte het leven me toe. Ik ging op een eigen etage wonen in de Amsterdamse Pijp. Dat was fantastisch. Maar er was iets mis met die woning. Vanaf de eerste nacht kon ik niet slapen. Ik bleef gewoon wakker. Ook de daaropvolgende weken en maanden sliep ik niet of nauwelijks. Continu allert voor iets dat ik niet kon benoemen. Een vreemde beklemmende sfeer, die me heel onrustig maakte.